Evaluarea capacitatilor de recuperare a deseurilor

Identificarea actorilor implicati si a cerintelor

Elaborarea analizei de system, a specificatiilor tehnice si definirea arhitecturii software pentru sistemul electronic de management deseuri.

Dezvoltarea unei aplicatii software pentru stocarea si accesarea informatiilor despre transporturile de deseuri:

  • Inregistrarea firmelor participante si a autoritatilor competente
  • Completarea online a documentului de notificare a importului sau exportului de deseuri
  • Folosirea semnaturii digitale atat pentru autentificarea in system, cat si in pentru semnarea documentelor prezentate
  • Versionarea documentelor
  • Trasabilitatea transporturilor de deseuri
  • Crearea unui modul de raportare conform cerintelor Conventiei Basel

Dezvoltarea unei platforme IT in vederea urmaririi transporturilor  de deseuri (urmarire GPS, planificari rute)

Schimburi de informatii si campanii de constientizare a tuturor actorilor implicate

Dezvoltarea unei formule pentru calculul automat al garantiei financiare

Crearea legaturilor intre toti actorii implicati (companiile care isi desfasoara activitatea conform regulamentului European nr. 1013/2006) si autoritatile publice precum Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Garda Nationala de Mediu, autoritatile vamale

Activitati de monitorizare si evaluare