Monitorizarea transferului deşeurilor, un proiect LIFE+ ajuns la final

În data de 30 septembrie 2014 a avut loc, în București, conferința finală a proiectului LIFE10/ENV/RO/726 „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ -  acronim ELSYS . Obiectivul general al Programului LIFE+ vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale Uniunii Europene prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european.  ecologic

Astfel, Ministerul Mediului și Pădurilor de la acea vreme, în prezent Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC), în contextul în care Comisia Europeană (CE) avea în vedere încurajarea Statelor Membre (SM) să ia în considerare implementarea unor baze de date electronice pentru înregistrarea transferurilor de deșeuri, a optat pentru instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu, și anume Programul LIFE+.

În luna septembrie 2010 a fost scris proiectul „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“, care a fost depus la CE în sesiunea LIFE+ 2010 în data de 30 septembrie 2010.

În septembrie 2011 a fost semnat acordul de finanțare pentru proiectul LIFE10/ENV/RO/726 - „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“, valoarea proiectului fiind de 1.198.926 euro, din care contribuția CE reprezintă 50% din totalul costurilor eligibile, respectiv 563.637 euro.

Participanţi la proiect

Beneficiarul coordonator al proiectului este MMSC, în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, iar SC MIRA TELECOM SRL beneficiarul asociat.

În esență proiectul are ca scop înlocuirea procesului actual de notificare cu unul electronic care să permită un schimb de date pentru transferurile de deşeuri mult mai eficient între toți factorii implicați, în speță, între notificatori, autorități competente desemnate pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri şi instituțiile cu responsabilități de control, urmărind totodată îmbunătățirea implementării Regulamentului CE la care se poate adăuga reducerea eforturilor administrative și economisirea resurselor.

Proiectul „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ este o aplicație bazată pe o interfață web accesibilă prin intermediului browserului de internet care nu aduce impact investițional adițional privind infrastructura IT la nivelul utilizatorului.

ELSYS vine cu o soluție bazată pe un cont pentru fiecare tip de participant în parte, pentru a respecta prevederile legale şi în conformitate cu atribuțiile pe care aceștia le au în cadrul procesului de transfer transfrontalier a deşeurilor.

Principala funcție a sistemului ELSYS este modelarea procedurilor şi proceselor cerute de Regulamentul CE care pot fi realizate în cazul transferurilor de deşeuri transfrontaliere. Acest sistem oferă sprijin în realizarea documentelor de notificare şi expediție prevăzute de Regulamentul nr. 1013/2006 (Anexa IA, Anexa IB şi Anexa VII).

Participanţi la proiect

Principalul flux de lucru, în afară de procedura de înregistrare în cadrul aplicației, este procesul de solicitare a unui transfer de deşeuri care se efectuează prin utilizarea documentului de notificare.

Acestea se pot crea, trimite şi aproba în întregime prin intermediul aplicației. Toate activitățile care implică completarea, validarea şi verificarea documentelor, aprobarea şi posibilele corecții pot fi făcute prin intermediul aplicației de către un utilizator înregistrat.

Aplicația oferă o platformă sigură pentru toate părțile implicate. Soluția utilizează certificatele digitale pentru a securiza comunicarea între participanți folosind protocoale certificate SSL. În toate procesele de „bussiness“, doar celor înregistrați cu certificat le este este permisă desfășu-rarea de acțiuni corespunzătoare prevederilor Regulamentului nr. 1013/2006. Restricționările sunt puse în aplicare automat, astfel că utilizatorii au acces doar la activități pre-configurate. Sistemul verifică semnătura digitală a documentelor cu certificatul digital deținut de fiecare utilizator.  Prin urmare, documentele nu pot fi modificate de o a treia parte fără a corupe integritatea acestuia şi nimeni nu poate încărca documente în numele unui alt utilizator.

Pentru creşterea securității, ELSYS foloseşte un mecanism de autentificare în doi paşi. Primul pas este utilizarea certificatului digital al clientului în vederea autentificării la nivelul contului, începând din acest moment, comu- nicarea este securizată prin https. Al doilea mecanism de securitate este reprezentat de o parolă specifică pentru fiecare utilizator în parte.

O caracteristică unică a ELSYS este că funcționează bazându-se pe o interfață web ceea ce face ca toți cei implicați într-un proces de transfer de deşeuri să aibă posibilitatea de a vizualiza traseul transferului de deșeuri, inclusiv punctele de geolocație specifice de pe o rută, cum ar fi punctul de plecare şi destinația, trecerea la frontieră, poziția exactă a transportului la un moment anume de timp. Astfel că, pentru autoritățile de control este foarte ușor să cunoască punctul de intrare al transportului pe teritoriul național, ori dacă a avut loc un accident, în special în zona deşeurilor periculoase unde Inspectoratul pentru Situații de Urgență poate localiza transportul şi afla prin intermediul acestei interfețe conținutul acestuia.

Monitorizarea transferuluiDe asemenea, trebuie reținut și faptul că la proiectarea soluției ELSYS s-a luat în considerare integrarea cu alte sisteme naționale de la nivelul altor SM (EUDIN, TFS etc) pentru o mai uşoară conexiune, în viitor, cu acestea.

Pe parcursul derulării proiectului au fost derulate două work-shop-uri, unul în data de 22 februarie 2012, iar cel de al doilea în data de 02 mai 2012, la care au participat reprezentați din partea beneficiarului coordonator - Unitatea de Implementare a Proiectului LIFE - ELSYS, MIRA TELE- COM, Astral Consulting, ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Autorității Naționale a Vămilor, GreenWEEE International SA, Patronatului din Industria Cimentului și altor Produse Minerale pentru Construcții din România (CIROM), SC Ecovalor SRL, CARPATCEMENT Holding SA, SC CARMEUSE Holding SRL, ECOGEST/LAFARGE și SC Mantex General Recycling SRL.

Totodată, conform planificării din cadrul proiectului au fost înaintate „Inception Report“ care acoperă activitățile proiectului pentru perioada 01.10. 2011 - 30.06.2012, precum și „Midterm Report“ care acoperă activitățile proiectului pentru perioada 01.10. 2011 - 31.07.2013.

În cadrul schimbului de experiență pentru implementarea proiectului LIFE10ENV/RO/726 re-prezentanți din cadrul UIP s-au deplasat în perioada de 29.08 - 01.09.2012, în Olanda, la Ministerul Mediului și Transporturilor în vederea prezentării de către partea olandeză a soft-ului de verificare, control și gestionare a activităților de transport al deșeurilor (TERRA), acest soft fiind implementat încă din anul 2009.

Tot în acest context în data de 12 octombrie 2012 a avut loc o întâlnire organizată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurii, Gestionării Mediului și Apelor pe proiectul EUDIN la care au fost invitate să participe pe lângă România, Slovenia și Grecia. Această întâlnire a avut ca scop discutarea unor aspecte referitoare la poziția acestor SM cu privire la schimbul electronic de date.

Pe lângă acestea, în cadrul schimbului de experiență pentru implementarea LIFE10ENV/RO/72 au fost realizate alte două vizite. Prima vizită a fost realizată în perioada 16 - 17 iunie 2014, în Bulgaria, iar cea de a doua în Ungaria în intervalul 05 - 08 septembrie 2014. Delegația celei de a doua vizite a fost condusă de domnul ministru Attila Korodi, aceasta având mandatul de a prezenta rezultatele proiectului LIFE10ENV/RO/726, precum și de a identifica modalitățile de colaborare în domeniul transferului de deșeuri luând în considerare granița comună dintre cele două state.

Totodată, luând în considera-re Acțiunea 5 din cadrul proiectului „Information exchange and awareness raising events“ în data de 25 - 26 septembrie 2014, precum și în data de 29 septembrie 2014 au fost realizate două evenimente, în Tohanul Nou Zărnești și la București, la care au participat aproximativ 120 de persoane reprezentanți de la nivelul agențiilor pentru protecția mediului, precum și de la nivelul GNM, inclusiv de la Comisariatele Județene.

De asemenea, având în vedere studiul realizat la nivelul CE din care s-a desprins ideea existenței unor astfel de soluții la nivel european, MMSC urmărește implicarea mai multor factori interesați, astfel încât să fie posibilă interconectarea ELSYS cu alte sisteme.

Astfel, Proiectul LIFE10/ ENV/RO 726 „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ poate să reprezinte punctul de plecare pentru realizarea acelei rețele integrate de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor, la care se face referire în Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive. (sursa www.ecologic.rec.ro)

Studiu de fezabilitate privind înființarea unui sistem electronic de date pentru transporturile de deșeuri publicat

Comisia a publicat studiul de a explora fezabilitatea stabilirii unui schimb electronic de date (EDI) pentru transportul deșeurilor pe site-ul său. Studiul a concluzionat că instituirea unui EDI este o sarcină punct de vedere tehnic. Acesta a prezentat, de asemenea, un număr de opțiuni arhitecturale și sub-opțiuni, inclusiv estimări fix și costuri variabile brute, atât pentru statele membre și Comisia.

Având în vedere rezultatele studiului, Comisia a indicat că va continua acum cu un studiu de follow-up, care ar putea ajuta la dezvoltarea de cerințe tehnice și organizatorice pentru stabilirea de EDI, inclusiv definirea unui protocol comun EDI. Acest protocol ar fi utilă, indiferent de opțiunea arhitectural să fie alese. Odată ce acest studiu este finalizat în 2015, Comisia va continua apoi cu pregătirea unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din WSR.

Legătura cu raportul de studiu , imaginea generală arhitectură , iar anexa I "Analiza răspunsurilor TOT chestionarului ", iar anexa II "Revizuirea sistemelor IT, studii și proiecte . (sursa impel.eu)

Korodi: Transferurile internaţionale de deşeuri ar putea fi urmărite online într-o reţea regională

Ministrul Mediului, Attila Korodi, a declarat că România şi alte state ar putea iniţia o reţea regională de monitorizare online a transferurilor internaţionale de deşeuri, care ar permite urmărirea transporturilor, cantitatea pentru care s-a cerut acordul şi momentul exact al valorificării.

Attila Korodi a spus că România este printre primele ţări din Europa Centrală şi de Est care are un sistem electronic privind transferurile internaţionale de deşeuri, respectiv sistemul electronic pilot ELSYS, care facilitează schimbul digitalizat de date privind aceste activităţi.

"Am prezentat deja soluţia noastră Bulgariei şi Ungariei şi sunt perspective bune să iniţiem o Reţea Regională în acest domeniu. O altfel de interconectare regională ar simplifica întregul proces al transportului internaţional de deşeuri şi ar da şansa tuturor autorităţilor competente din statele conectate la sistem să monitorizeze mult mai bine aceste activităţi. Suntem în faza în care notăm fiecare observaţie a statelor partenere pentru ca mai apoi să începem pilotarea sistemului", a declarat ministrul Attila Korodi, care a participat, la Budapesta, la reuniunea bilaterală pe probleme de mediu şi dezvoltare rurală, desfăşurată în 5 septembrie, la Ministerul Dezvoltării Rurale din Ungaria.

Delegaţia Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice condusă de ministrul Attila Korodi a prezentat părţii ungare sistemul electronic pilot ELSYS. Sistemul software şi aplicaţia web pilot au fost create de România în cadrul unui proiect în valoare de 1.198.926 euro, 50 la sută din costurile totale eligibile fiind suportate de Comisia Europeană, se arată într-un comunicat de presă al MMSC transmis duminică agenţiei MEDIAFAX.

Sistemul ELSYS reprezintă o soluţie digitală la Regulamentul 1013/2006 privind înregistrarea datelor şi instrumentarea notificărilor în cazul transferurilor internaţionale de deşeuri. Practic, prin intermediul ELSYS, operatorii economici care vor să transporte deşeuri pentru valorificare în afara României sau din alte state în România, ori vor doar să tranziteze ţara noastră cu astfel de transporturi, vor putea să introducă online informaţiile necesare acestor activităţi şi să obţină tot online acordul efectuării transferului. Aplicaţia reduce timpul alocat instrumentării documentelor cu cel puţin 20 la sută şi permite notificarea şi raportarea online prin utilizarea semnăturii electronice.

În acelaşi timp, proiectul urmăreşte să interconecteze toate autorităţile responsabile de transferul deşeurilor care să poată urmări în timp real nu doar ruta pe care se deplasează autovehiculul sau trenul, dar şi istoricul notificării: actele care au stat la baza emiterii acordului de transport, cantitatea pentru care s-a solicitat acordul, cantitatea care a fost introdusă în ţară la momente diferite de timp, momentul exact al introducerii deşeurilor în instalaţia de valorificare. Totodată, sistemul permite vizualizarea în sistem GIS a rutei propuse de către operatorul economic, dând posibilitatea autorităţii de mediu sau cea pentru situaţii de urgenţă, dacă este cazul, să o modifice interactiv în funcţie de constrângerile teritoriale.

ELSYS este un sistem similar cu cele create de ţări precum Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria (EUDIN) şi ţările nordice (TFS), fiind conceput pe bazele viitorului sistem unic european propus de Comisia Europeană, a precizat Ministerul Mediului. (www.mediafax.ro)

Instituirea unui sistem electronic pentru schimbul de date privind transferurile de deșeuri

 

Informatizare

În contextual actual, când volumul deșeurilor continuă să crească alarmant, iar transferurile anuale către și dinspre Uniunea Europeană, de la operatorii economici care generează deșeuri către operatorii economici care au instalații de tratare a acestora sau intensificat, Comisia Europeană încurajează Statele Membre să aibă învedere implementarea unor baze de date electronice pentru înregistrarea transferurilor de deșeuri.

Existența unor astfel de baze de date, pe lângă beneficiile economice, ar putea contribui la o implementare eficientă a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, la care se poate adăuga reducerea eforturilor administrative și economisirea resurselor.

Programul LIFE+ este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu a Uniunii Europene prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european. Astfel că, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului (Ministerul Mediului și Pădurilor la acea vreme, în prezent Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice) a depus în sesiunea LIFE+ 2010 proiectul „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“.

Beneficiarul coordonator al proiectului este Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, iar SC MIRA TELECOM SRL beneficiarul asociat. Alte autorități implicate în cadrul acestui proiect sunt Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională a Vămilor și Ministerul Afacerilor Interne.

În septembrie 2011 a fost semnat acordul de finanțare pentru proiectul LIFE10/ENV/ RO/726 - „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“, valoarea proiectului fiind de 1.198.926 euro, din care contribuția Comisiei Europene reprezintă 50% din totalul costurilor eligibile, respectiv 563.637 euro.

Proiectul are ca scop înlocuirea procesului actual de notificare cu unul electronic, care să permită un schimb de date pentru transferurile de deşeuri mult mai eficient între toți factorii implicați. De asemenea, prin promovarea acestuia se are în vedere să se crească calitatea şi viteza schimbului informaţional între actori şi autorităţile competente responsabile pentru implementarea Regulamentului CE nr. 1013/ 2006 privind transferurile de deșeuri. Prin urmare, utilizarea unui astfel de sistem electronic va facilita urmărirea datelor, iar fluxul informațional va deveni mult mai rapid şi mai accesibil.

Până la această dată au fost derulate două work-shop-uri, unul în data de 22 februarie 2012, iar cel de al doilea în data de 02 mai 2012, la care au participat reprezentați din partea beneficiarului coordonator - Unitatea de Implementare a Proiectului LIFE - ELSYS, MIRA TELECOM, Astral Consulting, ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională a Vămilor, GreenWEEE International SA, Patronatul din Industria Cimentului și altor Produse Minerale pentru Construcții din România (CIROM), SC Ecovalor SRL, CARPATCEMENT Holding SA, SC CARMEUSE Holding SRL, ECOGEST/LAFARGE și SC Mantex General Recycling SRL.

În cadrul primului workshop-ului au fost realizate două prezentări, care au avut ca temă - „Stabilirea unui sistem electronic pentru schimbul de date în cazul transferurilor de deșeuri - ELSYS“, tema celui de al doilea workshop fiind „ELSYS - SYSTEM, discutarea spe-cificațiilor tehnice ale platformei software“.

Totodată, conform planificării din cadrul proiectului au fost înaintate „Inception Report“ care acoperă ac-tivitățile proiectului pentru perioada 01.10.2011 - 30.06.2012, precum și „Mid-term Report“ care acope-ră activitățile proiectului pentru perioada 01.10.2011 - 31.07.2013.

În cadrul schimbului de experiență pentru implementarea proiectului LIFE10ENV/RO/726 reprezentanți din cadrul UIP s-au deplasat, în perioada de 29.08 - 01.09.2012, în Olanda la Ministerului Mediului și Transporturilor în vederea prezentării de către partea olandeză a soft-ului de verificare, control și gestionare a activităților de transport a deșeurilor (TERRA). Acest soft este implementat încă din anul 2009.

Tot în acest context în data de 12 octombrie 2012 a avut loc o întâlnire organizată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurii, Gestionării Mediului și Apelor pe proiectul EUDIN la care au fost invitate să participe pe lângă România, Slovenia și Grecia.

Această întâlnire a avut ca scop discutarea unor aspecte referitoare la poziția acestor State Membre cu privire la schimbul electronic de date. În urma întrevederii, ca urmare a unei prezentării succinte a proiectului ELSYS, reprezentanții proiectului EUDIN au solicitat transmiterea, unor informații suplimentare legate de proiectul LIFE10/ENV/RO/726 - „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“.

În prezent site-ul http://www.elsysproject.ro/ poa-te fi accesat de către orice factor interesat.

Luând în considerare faptul că proiectul se derulează în perioada octombrie 2011 - septembrie 2014, în dezvoltarea ulterioară a aplicației se are în vedere organizarea mai multor grupuri de lucru cu instituțiile implicate în proiect, în vederea identificării și rezolvării aspectelor tehnice care să permită interconectarea sistemului ELSYS cu alte sisteme.

Astfel că Proiectul LIFE10/ENV/RO 726 „Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste“ poate să reprezinte punctul de plecare pentru realizarea acelei rețele integrate de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor, la care se face referire în Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive. (sursa www.ecologic.rec.ro)

 

Primul NewsLetter Aprilie 2012


 

 

 

 

Arata 1 - 5 din 8 rezultate.
Elemente pe pagina 5
a 2