« Înapoi

Studiu de fezabilitate privind înființarea unui sistem electronic de date pentru transporturile de deșeuri publicat

Comisia a publicat studiul de a explora fezabilitatea stabilirii unui schimb electronic de date (EDI) pentru transportul deșeurilor pe site-ul său. Studiul a concluzionat că instituirea unui EDI este o sarcină punct de vedere tehnic. Acesta a prezentat, de asemenea, un număr de opțiuni arhitecturale și sub-opțiuni, inclusiv estimări fix și costuri variabile brute, atât pentru statele membre și Comisia.

Având în vedere rezultatele studiului, Comisia a indicat că va continua acum cu un studiu de follow-up, care ar putea ajuta la dezvoltarea de cerințe tehnice și organizatorice pentru stabilirea de EDI, inclusiv definirea unui protocol comun EDI. Acest protocol ar fi utilă, indiferent de opțiunea arhitectural să fie alese. Odată ce acest studiu este finalizat în 2015, Comisia va continua apoi cu pregătirea unui act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din WSR.

Legătura cu raportul de studiu , imaginea generală arhitectură , iar anexa I "Analiza răspunsurilor TOT chestionarului ", iar anexa II "Revizuirea sistemelor IT, studii și proiecte . (sursa impel.eu)