ELSYS se adresează tuturor părților implicate care au un rol desemnat în cadrul procesului de transfer al deşeurilor, în speță, notificatorilor,
autorităților competente desemnate pentru implementarea prevederilor Regulamentului nr. 1013/2006 şi instituțiilor cu responsabilități de control. Sistemul ELSYS vine cu o soluție bazată pe un cont pentru fiecare tip de participant în parte, pentru a respecta prevederile legale şi în conformitate cu atribuțiile pe care aceștia le au în cadrul procesului de transfer trasnfrontalier a deşeurilor.
 
OPERATORII ECONOMICI
 
Operatorii economici care efectuează un transfer de deşeuri trebuie să completeze o notificare/formular de transfer şi să îl transmită împreună cu o serie de documente adiționale către autoritățile competente desemnate.
 
ELSYS simplifică acest proces prin oferirea unor funcționalități bazate pe evidența documentelor, o interfață mult mai simplă şi interactivă.
Aplicația oferă posibilitatea managementului partenerilor, inclusiv instalațiile de valorificare/eliminare cu care aceștia au colaborat în vederea eficientizării timpului necesar completării formularelor.
 
AUTORITATI COMPETENTE
 
Autoritățile competente desemnate, coordonează procedura de notificare, ceea ce implică solicitarea aprobării cererilor depuse de notificator. În mod obişnuit autoritățile solicită informații adiționale sau documente în cazul în care formularele nu sunt completate în conformitate. Astfel, ELSYS simplifică procesul prin utilizarea unei aplicații de mesaje instant dublată de o notificare prin e-mail și validare în conformitate cu prevederile Regulamentului, precum şi un sistem de verificare şi mesaje de alertă. În plus, ELSYS sprijină autoritățile prin intermediul unui set de funcționa-lități, oferind flexibilitatea necesară pentru managementul, în cadrul sistemului, a listei de state și instituții guvernamentale aferente, a instalațiilor de valorificare/eliminare la nivel național şi a datelor suport utilizate în aplicație.
 
AUTORITÃTI DE CONTROL SI SITUATII DE URGENTA
 
Fiind un al treilea participant în cadrul procesului, autoritățile de control realizează diferite acțiuni de control în vederea asigurării conformității cu cerințele naționale şi comunitare în vigoare. Prin intermediul ELSYS, autoritățile de control pot fi informate automat pe baza propriului lor cont în cadrul sistemului, atunci când au loc activități de transfer al deşeurilor. În acelaşi timp, inspectoratele pentru situații de urgență au informații în permanență privind transferurile de deşeuri periculoase care pot pune în pericol sănătatea populației sau a mediului, astfel încât aceştia se pot implica activ în alegerea rutelor.