Descrierea Proiectului

Proiectul LIFE10/ENV/RO726 "Stabilirea unui sistem electronic pentru schimbul de date privind transferurile de deșeuri" (acronim LIFE = ELSYS) este un proiect implementat de Ministerul Mediului și Pădurilor, ca Beneficiar Coordonator și SC Mira Telecom SRL ca Beneficiar Asociat și co-finanțat de Comisia Europeană prin programul LIFE+.

Acest proiect are ca scop înlocuiască procesul actual ce se desfasoară pe hartie, a aplicatiilor pentru transfer şi urmărire a operatorilor de deşeuri (notificatori cum sunt definiti de regulamentul European nr 1013/2066) şi autorităţile competente din Romania şi alte state (Europene si non Europene). Un sistem electronic care permite schimbul de date pentru transferurile de deşeuri pot să reducă povara administrativă, să crească calitatea şi viteza schimbului informaţional între actori şi autorităţile competente responsabile pentru implementarea regulamentului Comisiei Europene numarul 1013/2006 privind transferul de deşeuri.

Folosirea unui sistem electronic în campul transferurilor de deşeuri va duce la o mai bună implementare a regulamentului Comisiei Europene numărul 1013/2006 deoarece va facilita urmărirea datelor iar fluxul informational va deveni mai rapid, mai transparent şi mult mai accesibil.

Primirea informaţiilor pe o bază mult mai precisă şi într-un timp util este de natură să imbunatatească documentaţia transferurilor între ţări şi pentru a permite guvernelor să identifice mai uşor discrepanţele care pot indica încălcări ale legii.
Mai mult de cat atat, Departamentul General European al Mediului încurajează ca Statele Membre introducă un astfel de sistem pentru a reduce numarul de transferuri ilegale, reduca cantitatea de hartie folosită pentru fiecare notificare, referitoar la conservarea resurselor şi reducerea emisiilor cu efect de seră.

Proiectul prevede crearea unui site web și aplicații software, care va conecta toți actorii implicați în transferurile de deșeuri. Mai mult decât atât Ministerul Mediului si al Padurilor, Agentia pentru Protectia Mediului, Garda Nationala de Mediu, Autoritatea Nationala de Control și 5 companii private vor participa in cadrul proiectului pilot pentru testarea programului ELSYS.

Odată implementat, acest proiect va oferi posibilitatea atat pentru notificatori să emită notificari și documente de transport prin internet, cat și pentru autoritatea competentă să aibă un control mai bun și acces la toate informațiile legate de transferurile de deșeuri;finalizate sau în curs de desfășurare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Crearea unui modul de inregistrare actori (firme private, autoritati)
  • Simplificarea practicilor de gestionare referitoare la transporturile de deșeuri la nivel transfrontalier;
  • Crearea unui sistem de verificare in timp real a mișcarilor;de deșeuri;
  • Stabilirea unei proceduri de monitorizare în ceea ce privește transferurile de deșeuri.
  • Suport tehnic pentru autoritățile competente;
  • Conectivitatea cu alte proiecte (DEEE, EOW, EUDIN

Proiectul a început la 01.10.2011 și se va încheia pe 30.09.2014