Securitate

Aplicația oferă o platformă sigură pentru toate părțile implicate.  Soluția utilizează certificatele digitale pentru a securiza comunicarea  între participanți folosind...

Cui se Adreseaza?

ELSYS  se adresează tuturor părților implicate care au un rol desemnat  în cadrul procesului de transfer al deşeurilor, în speță, notificatorilor, autorităților competente...

Mesaje şi alerte

Procedura de punere în aplicare a Regulamentului solicită în mod  obişnuit un schimb de informații eficient între părțile interesate.  În diferite etape ale procesului,...

Geolocație și hărți

Sistemul este inclus într-o bază de date de geolocație, extensivă şi  comprehensivă, care include localizarea autorităților competente  implicate în aceste procese, cum ar fi...

Fluxurile de lucru şi managementul documentelor

Principala funcție a sistemului ELSYS este modelarea procedurilor  şi proceselor cerute de Regulamentul CE care au loc în cazul  transferurilor de deşeuri...

Caracteristicile interfetei cu utilizatorul

Proiectul ELSYS se adresează unui număr mare de persoane, de  diferite vârste şi naționalități implicate în activități de reciclare a  deşeurilor şi alte domenii de protecție a...