Procedura de punere în aplicare a Regulamentului solicită în mod obişnuit un schimb de informații eficient între părțile interesate. În diferite etape ale procesului, autoritățile competente solicită în mod obişnuit detalii suplimentare de la operatorii economici. În prezent, mesajele de tip e-mail reprezintă standardul "de facto" în comunicare utilizat de ambele părți. Aceasta face ca discuțiile să devină descentralizate şi apare posibilitatea pierderii de informații/date, iar ordinea firească a discuțiilor să fie greu de urmărit.
 
SCHIMBUL DE MESAJE CU SISTEME SIMILARE
 
Deoarece, în sistemul de transfer transfrontalier al deşeurilor periculoase sunt implicate mai multe autorități competente la nivel național, adevărată valoare a unei aplicații digitale care vine să înlocuiască sistemul actual bazat pe documente în format de hârtie, apare atunci când toate autoritățile implicate au un sistem similar iar schimbul de informații se realizează de la sistem la sistem. La proiectarea soluției ELSYS s-a luat în considerare integrarea cu alte sisteme naționale de la nivelul altor state membre (EUDIN, TFS etc) pentru o mai uşoară conexiune, în viitor, cu acestea.
 
DISCUTII TEMATICE
 
În cadrul aplicației ELSYS pot fi generate discuții pe mai multe teme, de către mai mulți utilizatori pe baza câmpurilor existente în formulare și nu numai. Pentru fiecare autoritate implicată în procesul de aprobare se poate deschide un dialog separat. Astfel, aplicația va asigura pentru părțile implicate o cale clară şi structurată de dialog. ELSYS este proiectat astfel încât fiecare temă de discuție să fi coordonată de autoritatea competentă relevantă pe subiect.
 
INTEGRAREA CU E-MAIL-URILE UTILIZATORILOR
 
În multe cazuri este de dorit ca un mesaj fie de informare fie o alerta să fie vizualizat cât mai repede de catre destinatari . Din acest motiv ELSYS integraza un sistem de mesaje intrinsec care transmite automat un mesajele de alertă sau informare via e-mail.