Rezultate Asteptate

In conformitate cu Tratatul de Aderare și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, România acceptă importul de deșeuri numai pentru operațiunea de recuperare.

Pe de altă parte, fiecare țară care este parte din Convenția de la Basel trebuie să raporteze informații privind producerea și circulația deșeurilor periculoase. Anual, un chestionar este prezentat în țările membre, solicitând informații cu privire la generarea, exportul și importul de deșeuri periculoase reglementate de convenție.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 • Actualizarea bazei de date națională a instalațiilor de recuperare și capacitățile lor
 • Îmbunătățirea calității datelor raportate de catre unitatile de tratare deșeuri
 • La creșterea detectarii cu până la 70% a cantitatii / numărului de transporturi ilegale de deșeuri
 • Elaborarea și implementarea unei platforme software pentru stocarea și accesarea de informații privind transferurile de deșeuri
 • Promovarea sistemul electronic, în scopul de a face schimb de informații și de date privind transportul deseurilor
 • Pana la 20% mai putin timp folosit la procesarea documentelor implicate în transferurile de deșeuri
 • Elaborarea de rapoarte anuale mai exacte cerute in cadrul Convenției de la Basel
 • Pregătirea și punerea în aplicare, în colaborare cu firmele private și cu autoritățile publice, a unui amplu program de instruire (mai mult de 100 de persoane în decurs de 3 sedinte)
 • Mai mult de 28 de firme (instalații de recuperare) vor fi informate cu privire la punerea în aplicare a sistemului electronic
 • 5 dintre cele mai importante instalații de recuperare  vor fi conectate la sistem în vederea derularii unui program pilot ce va avea ca scop schimbul electronic de date
 • Cel puțin 5 puncte de frontieră din România vor fi conectate la sistem, în scopul de a facilita monitorizarea transporturilor
 • Instruirea a 200 de persoane din partea autorităților române implicate în procedura de transport a deșeurilor
 • Consolidarea capacității autorităților responsabile române, în implementarea si aplicarea Regulamentului CE nr. 1013/2006, după finalizarea perioadei de tranziție
 • Un site cu informații despre proiectul ELSYS si despre progresul lui