Aplicația oferă o platformă sigură pentru toate părțile implicate. Soluția utilizează certificatele digitale pentru a securiza comunicarea între participanți folosind protocoale certificate SSL. În toate procesele de "bussiness", doar celor înregistrați cu certificat, le este permisă desfăsurarea de acțiuni corespunzătoare prevederilor Regulamentului nr. 1013/2006. Restricționările sunt puse în aplicare automat, astfel
că utilizatorii au acces doar la activități pre-configurate.
 
AUTENTIFICAREA
 
Pentru creşterea securității, ELSYS foloseşte un mecanism de autentificare în doi paşi. Primul pas este utilizarea certificatului digital al clientului în vederea autentificării la nivelul contului, începând din acest moment, comunicarea este securizată prin https. Al doilea mecanism de securitate este reprezentat de o parolă specifică pentru fiecare utilizator în parte. Aceasta asigură protecția împotriva atacurilor directe a unor utilizatori neautorizați.
 
CERTIFICATELE DIGITALE
 
ELSYS foloseşte certificate digitale pentru a securiza aplicația şi de asemenea, pentru a securiza documentele schimbate în cadrul procesului de notificare. Sistemul verifică semnătura digitală a documentelor cu certificatul digital deținut de fiecare utilizator. Acest sistem crează două beneficii: documentul nu poate fi modificat de o a treia parte fără a corupe integritatea acestuia şi nimeni nu poate încărca documente în numele unui alt utilizator.
 
UTILIZATORI SI CONTURI
 
ELSYS este o aplicație bazată pe un cont cu utilizatori multipli pentru fiecare parte implicată. Aceasta permite descentralizarea managementului în organizații mari oferind posibilitatea distribuirii activităților mai multor angajați, fiecare devenind utilizator, cu un rol bine definit prin aplicarea şi configurarea politicii de securitate. Datele comerciale precum partenerii economici sunt legate numai de contul
alocat, asigurând astfel confidențialitatea esențială pentru acest tip de activități.